ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 06
Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 5
Двугодишна погасителна давност за ползване и обезщетяване на отложен и неотложен платен годишен отпуск за периода 2010-2014 г.
авторски материал, стр. 17
Писмо № 94-1120 от 15.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-1206 от 15.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 12-90 от 15.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94-1134 от 15.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 26-291 от 05.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Писмо № 94-1261 от 12.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Писмо № 94-1134 от 12.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 29
Определяне и регулиране на минималната работна заплата в България - Международен семинар по проблемите на заплащането на труда - София, 19-20.05.2015 г.
авторски материал, стр. 32
Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси - промени в нормативни актове
авторски материал, стр. 37
Европейската гаранция за младежта в България - резултати от изпълнението и нови възможности за обучение и заетост на младите хора
авторски материал, стр. 50
Инициатива за младежка заетост - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
административна практика, стр. 61
Нов размер на социалната пенсия за старост
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94-566 от 13.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
Писмо № 94-1178 от 24.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 67
Писмо № 94-994 от 24.04.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 68
Писмо № 94-3649 от 19.03.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Работа, командировки и обезщетения за безработица в страни от Европейския съюз
авторски материал, стр. 72
Често задавани въпроси към Европейската комисия във връзка с работното време
авторски материал, стр. 82