ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 06
Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите
авторски материал, стр. 5
Почивки в работния ден
авторски материал, стр. 11
Работата през време на неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 19
Промените в Наредбата за административното обслужване целят облекчаване на гражданите и бизнеса при заявяването на услуга пред административния орган
авторски материал, стр. 22
Относно задължението за ползване на отпуск от кандидатиралите се за участие в местни избори
авторски материал, стр. 26
Валидирането на компетентности - възможности за мотивиране и развитие на човешките ресурси
авторски материал, стр. 28
За последните събития по повод определянето на минималната работна заплата за 2015 г.
авторски материал, стр. 40
Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 44
„Пътеката на валидирането“ според Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
авторски материал, стр. 54
На 30.06.2015 г. изтича преходният период за представяне на хартиен или на електронен носител в ТП на НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията на ЛКК по обжалването им
авторски материал, стр. 60
Социалната пенсия и обвързаните с нея плащания от ДОО се увеличават от 1 юли 2015 г.
авторски материал, стр. 80
Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
административна практика, стр. 86