ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 05
Относно прекъсването на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на вътрешното заместване
авторски материал, стр. 8
Правна уредба на социалния диалог
авторски материал, стр. 16
Извън случаите по чл. 123 и 123а КТ промяната на работодателя е свързана с прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 18
Преминаване на държавна служба в друга администрация
авторски материал, стр. 23
Трансформационно учене за организационни лидери
авторски материал, стр. 29
Увеличено заплащане на труда, положен в дните на официалните празници
авторски материал, стр. 40
Относно оценката на риска на работното място
авторски материал, стр. 46
Отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 50
Как се зачита стаж за пенсия за времето на майчинство
авторски материал, стр. 68
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
административна практика, стр. 73