ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 04
Отговорност на Централния депозитар
авторски материал, стр. 5
Новото изискване за прехвърляне на „владение или контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение
авторски материал, стр. 14
Предоставяне на информация за храните на потребителите
авторски материал, стр. 28
Решение № 130 от 09.01.2015 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 37
Обезщетение и неустойка за забава
авторски материал, стр. 41
Договорът за опрощаване
авторски материал, стр. 48
Възражението срещу заповедта за изпълнение и процесуалният му ефект върху исковото производство
авторски материал, стр. 58
Оздравителни мерки при несъстоятелност на банки
авторски материал, стр. 67
Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 78
Три нарушения на забраната за злоупотреба с господстващо положение в сферата на естествените монополи (чл. 21 от ЗЗК)
авторски материал, стр. 82