ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 04
Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
авторски материал, стр. 5
Решение № 282 от 19.02.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 15
Производство по създаване на имотен регистър
авторски материал, стр. 29
Продажба на наследство - характеристика и неизяснени аспекти
авторски материал, стр. 34
Децата имат запазена част при наследяване и на разведен родител
авторски материал, стр. 50
Прилагане на параграф 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ при изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
авторски материал, стр. 53
Съвременни тенденции при договарянето между авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
авторски материал, стр. 65
Прекратяване закрилата на регистрирано географско означение
авторски материал, стр. 73