ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 03
Ипотека върху незастроен имот - практиката на ВКС, 7 години по-късно
авторски материал, стр. 5
И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
авторски материал, стр. 14
Решение № 65 от 7.05.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 17
Още за промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 20
Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на конкурс
авторски материал, стр. 24
За новите положения в правния режим на земеделските земи
авторски материал, стр. 34
Придобиване на имот на името на двамата съпрузи с лични средства само на единия от тях - Коментар на точка 4 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 40
Решение № 288 от 15.12.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 51
Търпим строеж ли е гаражната клетка?
авторски материал, стр. 56
Решение № 2117 от 13.02.2012 г. на ВАС, II отд.
съдебна практика, стр. 61
Особени правила при използване на някои произведения и звукозаписи, считани за „осиротели“
авторски материал, стр. 63
Отличителният характер на марките - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
авторски материал, стр. 67
Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
авторски материал, стр. 88