ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 03
Трудовото правоотношение след отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 5
Проблеми на административнонаказателната отговорност на работодателя по Закона за защита на личните данни
авторски материал, стр. 10
Представителни организации на работодателите
авторски материал, стр. 18
Сключване и съдържание на трудовия договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 25
Възпрепятства ли се реализацията на младите хора на трудовия пазар, с отмяната на чл. 94, ал. 2 КСО
авторски материал, стр. 29
Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло
авторски материал, стр. 32
Резервната листа при конкурсите за държавни служители
авторски материал, стр. 37
Функции на мениджъра по човешките ресурси
авторски материал, стр. 42
Определяне на възнагражденията на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 54
Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект „Подкрепа за заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“
административна практика, стр. 62
Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 65
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 2/2015
административна практика, стр. 74
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 1/2015
административна практика, стр. 74
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 5/2015
административна практика, стр. 75
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 4/2015
административна практика, стр. 75
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 3/2015
административна практика, стр. 75
Изплащане на пенсии по реда на европейските регламенти и международните договори за социално осигуряване - Въпроси и отговори – 6/2015
административна практика, стр. 76
Решение № 544 от 5.01.2014 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 77
Права и задължения на здравноосигурените лица
авторски материал, стр. 83