ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 01
Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал, стр. 5
Промени в нормативната уредба на ДДС, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал, стр. 15
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал, стр. 32
Нови моменти в ДОПК във връзка с ползването на електронни услуги
авторски материал, стр. 44
Актуални промени в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени в края на 2014 г.
авторски материал, стр. 51
Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г.
авторски материал, стр. 66
Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година
авторски материал, стр. 68
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени в края на 2014 г.
авторски материал, стр. 88