ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 12
Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
авторски материал, стр. 5
Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
авторски материал, стр. 14
Твърдението за реституция по ЗСПЗЗ, на което се основава иск за собственост
авторски материал, стр. 18
Придобиване на вещни права от съпружеската общност от съпруга – едноличен търговец
авторски материал, стр. 29
Делба, но само с участието на всички наследници, спестява спорове
авторски материал, стр. 37
Решение № 172 от 5.12.2013 г. на ВКС., II г.о.
съдебна практика, стр. 39
Неизпълнен предварителен договор – възможности и последици
авторски материал, стр. 42
Решение № 311 от 18.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 48
Човекът като „ произведение“ по смисъла на авторското право. Художествени, социални и авторскоправни аспекти
авторски материал, стр. 52
Стратегия на Европейската комисия за защита и прилагане на правата на интелектуалната собственост в трети държави
авторски материал, стр. 62