ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 12
За имуществената отговорност на работодателя и на работника или служителя, и за препращането към гражданския закон по чл. 212 КТ
авторски материал, стр. 5
За разликите между намалено, непълно и ненормирано работно време
авторски материал, стр. 14
Какво трябва да знаем при изготвяне на графика за ползване на платения годишен отпуск през 2015 година
авторски материал, стр. 15
Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
авторски материал, стр. 35
Новите роли в областта на човешките ресурси
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 5/2014
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 6/2014
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 7/2014
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 8/2014
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 9/2014
административна практика, стр. 46
Проект „По-близо до работа“ по схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
авторски материал, стр. 47
За правото на българските граждани да се пенсионират, без да прекъсват трудовата си дейност - коментар на Решение на СЕС от 5 ноември 2014 г. по дело C-103/13
авторски материал, стр. 52
Изплащане на „коледни добавки“ към пенсиите за декември 2014 г.
авторски материал, стр. 58
Относно здравното осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време, за дните във временна неработоспособност
административна практика, стр. 60