ТП Издания
Книга "Търговски сделки"
Правна уредба, понятие и видове търговски сделки
авторски материал, стр. 19
Сключване и изпълнение на търговските сделки
авторски материал, стр. 34
Неизпълнение на търговските сделки
авторски материал, стр. 49
Търговски обезпечения
авторски материал, стр. 61
Прехвърляне на права
авторски материал, стр. 80
Търговска продажба
авторски материал, стр. 89
Договор за лизинг
авторски материал, стр. 116
Комисионен договор
авторски материал, стр. 126
Спедиционен договор
авторски материал, стр. 150
Договор за превоз
авторски материал, стр. 158
Договор за застраховка
авторски материал, стр. 175
Договор за текуща сметка
авторски материал, стр. 229
Банкови сделки
авторски материал, стр. 234
Договор за наем на сейф
авторски материал, стр. 289
Менителница, запис на заповед, чек
авторски материал, стр. 293
Договор за влог в публичен склад
авторски материал, стр. 334