ТП Издания
Книга "Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост"
Mногоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост
авторски материал, стр. 11