ТП Издания
Книга "Относно авторските права на архитектите-проектанти"
Oтносно авторските права на архитектите-проектанти
авторски материал, стр. 10