ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 11
Забраната за тютюнопушене на работното място
авторски материал, стр. 5
Временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност като основание за уволнение
авторски материал, стр. 13
Уволнение на работник или служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност
авторски материал, стр. 28
Основни мотивационни фактори и тяхното влияние върху поведението на работниците и служителите
авторски материал, стр. 31
Относно разместването на почивните дни през 2015 година и заплащането на труда, положен по време на празниците
авторски материал, стр. 38
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Коефициенти на трудов травматизъм за 2015 г.
авторски материал, стр. 42
Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
авторски материал, стр. 49
Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 55
Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 67
Основни права на пациентите при трансгранично здравно обслужване, съгласно Директива 2011/24/ЕС
авторски материал, стр. 69
Задължения на предприятието ползвател към работника или служителя, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 88