ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 10
Паролите 3D Secure освобождават ли изцяло от отговорност доставчика на платежни услуги при неразрешени платежни операции в интернет?
авторски материал, стр. 5
Планът за възстановяване на банка
авторски материал, стр. 15
Решение № 50 от 16.06. 2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 23
Възлагането на парично вземане на длъжника към трето лице на взискателя вместо плащане на дълга (чл. 510 ГПК)
авторски материал, стр. 28
Решение №131 от 21.03.2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 40
Отговорност за разноските по делото
авторски материал, стр. 47
Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
авторски материал, стр. 55
Гаранциите в процеса по възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 70
Корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Възможно ли е да станат по-атрактивни за бизнеса?
авторски материал, стр. 83
Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК
авторски материал, стр. 88