ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 10
В какви срокове общото събрание на работниците и служителите в предприятието може да вземе решение средствата от фонд “Социално-битово и културно обсулжване” да бъдат разпределени под формата на ваучери за храна
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-4554 от 11.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94-1979 от 26.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26-478 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 92-359 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 67-38 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26-556 от 29.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по време на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 22
Право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при работа по втори трудов договор
авторски материал, стр. 23
Работещите пенсионери имат право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, ако работят по трудов договор
авторски материал, стр. 24
Какви са най-честите нарушения на безопасните условия на труд в селското стопанство, констатирани от ИА “Главна инспекция по труда” и как да бъдат предотвратени
административна практика, стр. 26
Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 42
Нова Наредба за студентските стажове в държавната администрация
авторски материал, стр. 49
Процедура за подреждане на файловете към искане за плащане, представени на електронен носител
административна практика, стр. 56
Експертни отговори на важни въпроси по социалното осигуряване - Становища на Националния осигурителен институт
административна практика, стр. 61
Защита на неприкосновеността на работното място - Наръчник, предназначен за лицата на пазара на труда в Европейския съюз
авторски материал, стр. 73