ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 10
Трудов договор с условие за обучение по време на работа
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 15
Има ли право работодателят да налага глоби на своите работници
авторски материал, стр. 20
Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при ползване на неплатен отпуск
авторски материал, стр. 23
Ако е разрешена неплатена почивка, мястото се пази
авторски материал, стр. 27
Предизвестие се дава и по време на болничен
авторски материал, стр. 28
За правото на възражение на служителя срещу определената му оценка при атестирането
авторски материал, стр. 30
От какви типове служители имат нужда малките компании
авторски материал, стр. 33
Обезщетение при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 1/2014
административна практика, стр. 50
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 2/2014
административна практика, стр. 51
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 3/2014
административна практика, стр. 52
Въпроси и отговори по заплащането на труда – 4/2014
административна практика, стр. 53
Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 55
Приложим ли е принципът на легитимните правни очаквания в практиката по прилагане на българското пенсионноосигурително законодателство
авторски материал, стр. 61
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 1/2014
административна практика, стр. 67
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 2/2014
административна практика, стр. 68
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 4/2014
административна практика, стр. 69
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Въпроси и отговори – 3/2014
административна практика, стр. 69
Промени в областта на целевото подпомагане за отопление
авторски материал, стр. 74
Становище № 24-30-22 от 21.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 76