ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 09
За и против държавните таксови марки
авторски материал, стр. 5
Проблемът с вдигането на запора върху МПС, придобито по реда на ЗОЗ
авторски материал, стр. 11
Коносамент
авторски материал, стр. 20
Взаимните отстъпки при договора за спогодба - (Преглед на съдебната практика)
авторски материал, стр. 31
Решение № 75 от 01.07.2014 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 40
Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство
авторски материал, стр. 45
Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
авторски материал, стр. 62
Препоръки за разработването на методиката за оценка с оглед практиката по прилагането на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 74
Присъждане на разноските, направени в производството пред Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 84