ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 09
Процедура по сключване на трудов договор с условие за обучение по време на работа
авторски материал, стр. 5
Удължен платен годишен отпуск на учител с решение на ТЕЛК за 50 на сто трайна неработоспособност
авторски материал, стр. 11
Писмо № 94-201 от 24.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 67-22 от 15.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-390 от 21.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-1587/22.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-1963 от 26.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-4103 от 22.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 92-463 от 30.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Главна инспекция по труда стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в сектор “Строителство”
административна практика, стр. 26
Промените в Закона за професионалното образование и обучение и пазара на труда
авторски материал, стр. 37
Набират се младежи за дуално обучение в Германия
административна практика, стр. 54
Влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта*
административна практика, стр. 57
Писмо № 94-211 от 24.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 72
Писмо № 94-1534 от 19.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Писмо № 94-1977 от 10.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Какво трябва да знаят тези, които възнамеряват да търсят работа във Великобритания - съвети на експертите от ИА “Главна инспекция по труда”
административна практика, стр. 77