ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 08
Какво става с владението върху една постройка след нейното унищожаване
авторски материал, стр. 5
Решение № 136 от 16.06.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 14
Защита на правото на частна държавна собственост чрез ревандикационен иск
авторски материал, стр. 18
За земеделските земи - „бели петна“
авторски материал, стр. 31
Параграф 22
авторски материал, стр. 40
Допустимо ли е прекратяването на делбеното производство във втората фаза на делбата
авторски материал, стр. 43
Мъж и жена не се наследяват, ако са само във фактическо съжителство
авторски материал, стр. 50
Решение № 66 от 16.06.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 53
Договорната система между участниците в строителството
авторски материал, стр. 57
Кратък преглед на някои актове на Върховния касационен съд по проблемите на авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 68
Възстановяване на срокове по отношение на заявки за издаване на европейски патент
авторски материал, стр. 81