ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 07
Как се изготвят графици при сумирано изчисляване на работното време за определен период
авторски материал, стр. 5
Процедура по прекратяване на трудов договор на основание чл. 331 от Кодекса на труда срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 6
Писмо № 94-1354 от 25.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94-4498 от 19.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо №: 33-216 от 19.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-3439 от 11.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-3965 от 16.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Социалното предприемачество - средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности
авторски материал, стр. 17
Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година
авторски материал, стр. 27
Промените в Закона за насърчаване на заетостта за подобряване на условията за посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 45
Онлайн проучване сред работодателите за схемата “Младежка заетост”
административна практика, стр. 53
Нови изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 56
Указание № РД 06-7 от 1.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 58
Указание № РД06-8 от 18.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 65
Размерите на пенсиите се повишават от 1 юли 2014 г.
авторски материал, стр. 68
Новата директива за улесняване на свободното движение на работниците в рамките на Европейския съюз
авторски материал, стр. 73