ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 07
Отчитане изплащането на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на биологични активи
авторски материал, стр. 11
Отписване от гледна точка на ЗКПО на задължения към доставчици при ликвидация на дружество
авторски материал, стр. 18
Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 1/2014
авторски материал, стр. 27
Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори – 2/2014
авторски материал, стр. 28
Данъчно задължение и данъчен дълг
авторски материал, стр. 31
Нов Митнически кодекс на Съюза
авторски материал, стр. 44
За някои нови въпроси на животозастраховането
авторски материал, стр. 54
Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал, стр. 62
Права и задължения на застрахования по застраховка на имущество при настъпване на застрахователното събитие
авторски материал, стр. 64
Какво предвижда системата за гарантиране на влоговете в банките у нас
авторски материал, стр. 70