ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 06
Определяне размера на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на повторно назначен учител, член на синдикалната организация в училището
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-214 от 10.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94-4557 от 12.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26-892 от 14.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-4507 от 26.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26-841 от 26.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94-3517 от 26.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-4203 от 08.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Обезщетения, изплащани от работодателя на основание – чл. 222 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 20
Доходите от труд от началото на 2014 г.
авторски материал, стр. 32
Практически инструменти за оценка на риска
авторски материал, стр. 36
Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
авторски материал, стр. 46
Най-често задаваните въпроси, свързани с участието в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г.
административна практика, стр. 51
Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г.
авторски материал, стр. 53
Съвременни възможности и предизвикателства пред ранното детско развитие в България
авторски материал, стр. 59
Трудът на работилите преди 1 януа­ри 2000 г. в траурен обреден дом ритуалчици се зачита за труд от втора категория при пенсиониране
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94-4519 от 26.03.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 65
Писмо № 94-4630 от 03.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
Писмо № 8008-123 от 28.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 68
Въвеждане в националното законодателство на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.2011 г.
авторски материал, стр. 71
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
административна практика, стр. 88
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
административна практика, стр. 88