ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 06
Трудовото право, без което не можем
авторски материал, стр. 7
Възможно ли е индивидуалният трудовия спор да бъде разрешен без намесата на съда
авторски материал, стр. 12
Налагане на дисциплинарно наказание и връчване на необходимите документи
авторски материал, стр. 20
Как точно да определим момента на прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 29
Ползване на отпуск от държавните служители и възможности за прекъсване на отпуска
авторски материал, стр. 32
Новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
авторски материал, стр. 35
Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск - изчисляване и изплащане
авторски материал, стр. 42
Основни задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 52
Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 година
авторски материал, стр. 58
За разграничението между понятията „награда за особени заслуги“ и „пенсия за особени заслуги“
авторски материал, стр. 60
Парични обезщетения за безработица
административна практика, стр. 69
Промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г.
авторски материал, стр. 77