ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 05
Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
авторски материал, стр. 19
Обезпечителният характер на иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 27
Поръчител на заем отговаря и сам за целия дълг
авторски материал, стр. 35
Решение № 20 от 28.02.2014 г. на ВКС, IІ т. о.
съдебна практика, стр. 38
Решение № 15 от 22.04.2014 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 41
Евентуално съединяване на вземания в заповедното производство
авторски материал, стр. 46
Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 52
Новото в уредбата на обществените поръчки
авторски материал, стр. 58
Правила за предявяване на искове за обезщетение на вреди от нарушение на правото на конкуренция на страните членки и на ЕС
авторски материал, стр. 69