ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 05
Отлагане ползването на платени отпуски
авторски материал, стр. 5
Платени учебни отпуски - видове и особености на ползването им
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
авторски материал, стр. 23
На служба в Европейския парламент - информация за изборите за ЕП през 2014 г.
авторски материал, стр. 26
Определяне на общите потребности на предприятието от човешки ресурси
авторски материал, стр. 31
Заплащане за работа на официален празник и в почивен ден
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 2
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 3
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 4
авторски материал, стр. 45
Облекчаване на административната тежест за работодателите, посредством последните промени в КТ. Отпадане на някои задължения на ИА „ГИТ“ по повод измененията в ЗОП
авторски материал, стр. 47
Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление
авторски материал, стр. 53
Краткосрочни обезщетения и помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
административна практика, стр. 62
Здравно осигуряване на пенсионер, назначен по граждански договор
авторски материал, стр. 80