ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 04
Защита на правото на собственост чрез негаторен иск
авторски материал, стр. 5
Допустимост на установителен иск за собственост
авторски материал, стр. 16
Решение № 179 от 18.10.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 24
Практика по прилагането на чл. 7, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи при разпореждане, делба или оземляване със земеделски имоти
авторски материал, стр. 29
Искът по чл. 150 от Семейния кодекс за намаляване на определена издръжка – 2
авторски материал, стр. 38
Наследяването по опис спестява притеснения и съмнения
авторски материал, стр. 46
Решение № 40 от 4.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 48
Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на документ
авторски материал, стр. 53
За отговорността при неизпълнение и развалянето на договора при задължение за построяване на готови обекти
авторски материал, стр. 63
Последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 71
Електронни инструменти за марки и дизайни, предоставени от Патентното ведомство на Република България и Фонда за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM)
авторски материал, стр. 77
Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
авторски материал, стр. 88