ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 03
Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация
авторски материал, стр. 5
За професионалните инвеститори във финансови инструменти
авторски материал, стр. 17
За същността на чл. 12, ал. 3 от Закона за особените залози и правилното му приложение от депозитаря
авторски материал, стр. 25
Недействително подписване на заповедна ценна книга - действие и последици
авторски материал, стр. 31
Решение № 224 от 25.11.2013 г., на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 44
Решение № 197 от 02.12.2013 г., на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 47
Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон - 1
авторски материал, стр. 53
Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки - 1
авторски материал, стр. 66
Концепцията за съвместно господстващо положение през призмата на антимонополното законодателство
авторски материал, стр. 75