ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 03
При прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка може да има разлика между зачетения трудов стаж и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-3727 от 03.10.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 25-72 от 15.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 25-75 от 15.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-4507 от 25.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26-841 от 26.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94-3207 от 27.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-3273 от 27.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Условия за приемане на тримесечни възнаграждения по определени критерии като допълнителни възнаграждения с постоянен характер
авторски материал, стр. 19
Трудовите злополуки през 2013 година - състояние, тенденции
авторски материал, стр. 20
Здраве и безопасност на персонала в здравеопазването
авторски материал, стр. 25
Проектът “Шанс за работа” - в помощ на безработните младежи до 29 години и безработните хора на възраст над 50 години
авторски материал, стр. 35
Националната програма “Възобновяване И опазване на българската гора” - цели, обхват, реализация
авторски материал, стр. 39
Промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 година
авторски материал, стр. 47
Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица имат за цел спестяване на време и средства на гражданите
авторски материал, стр. 60
Парично обезщетение за гледане на болен член от семейството не се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94-4519 от 26.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
Писмо № 94-184 от 21.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-978 от 19.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 68
Писмо № 94-4261 от 09.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 70
Програмата “ЕРАЗЪМ+” - за стабилно партньорство между образованието и бизнеса (2014-2020 г.)
авторски материал, стр. 72