ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 02
Документация и счетоводно отчитане при прилагане на режима за касова отчетност на ДДС
авторски материал, стр. 5
Обезценка и отписване на вземания от продажби
авторски материал, стр. 12
Третиране по реда на ЗКПО на придобити дялове в чуждестранно юридическо лице
авторски материал, стр. 21
Условия за възстановяване на данъци на млади семейства с ипотечен кредит по реда на ЗДДФЛ
административна практика, стр. 24
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.
авторски материал, стр. 27
Преглед на последните промени, извършени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 48
Нова наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
авторски материал, стр. 54
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
авторски материал, стр. 54
Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2014 г. - 2
авторски материал, стр. 58
Застраховка „Отговорност на туроператора“ - лимити на отговорност и задължения спрямо потребителите
авторски материал, стр. 69
Нови ограничения в дейността на офшорните компании от началото на 2014 година
авторски материал, стр. 78