ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 02
Студентските стажове - възможност за професионално ориентиране и придобиване на практически опит
авторски материал, стр. 5
Ползване на неплатен отпуск
авторски материал, стр. 13
Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при промени на работодателя по чл. 123 от кодекса
авторски материал, стр. 17
Право на платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ
авторски материал, стр. 20
Решение № 251 от 09.10.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Правила за изплащане на обезщетения и възнаграждения съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1/2014
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2/2014
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3/2014
административна практика, стр. 34
Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и на болестта за професионална
авторски материал, стр. 35
Правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост
авторски материал, стр. 45
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 1/2014
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 2/2014
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 3/2014
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 4/2014
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 6/2014
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори, свързани с издаването на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход – 5/2014
административна практика, стр. 67
Работата по трудов договор за частична заетост не е пречка да се кандидатства и за дейност като приемен родител
авторски материал, стр. 68
Новите рамкови договори за медицински и дентални дейности за 2014 г.
авторски материал, стр. 72