ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 01
Нов вид отпуск при осиновяване на дете
авторски материал, стр. 5
Ред и условия за ползване на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване - Новото в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 10
Право на обезщетение за времето, през което държавният служител е останал без работа при прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността
административна практика, стр. 14
На какви минимални осигурителни доходи ще се осигуряваме през 2014 г.
авторски материал, стр. 16
План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 г.
административна практика, стр. 21
Националният план за действие по заетостта през 2014 г. - Повече работни места, по-малко безработица
авторски материал, стр. 38
Държавното обществено осигуряване през 2014 г.
авторски материал, стр. 51
Дванадесет нови ключови действия за подобряване живота на гражданите на ЕС
авторски материал, стр. 59