ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 01
Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година
авторски материал, стр. 5
Представяне и оповестяване на преустановени дейности по реда на МСС
авторски материал, стр. 17
Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г.
авторски материал, стр. 28
Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС
авторски материал, стр. 44
Касова отчетност на данъка върху добавената стойност
административна практика, стр. 52
Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
авторски материал, стр. 56
Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, извършени в края на 2013 година
авторски материал, стр. 57
Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал, стр. 60
Новите данъчни преференции за превозни средства по Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 62
Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - 1
авторски материал, стр. 68
Планинската застраховка
авторски материал, стр. 74
Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
авторски материал, стр. 76
Преглед на промените в ЗКПО за 2014 година
авторски материал, стр. 88