ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 12
Разлика между трудов и осигурителен стаж и значение на трудовия стаж за правата на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-581 от 08.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 67-28 от 13.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-3057 от 14.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94-3221 от 28.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 01-158 от 22.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Какви административни наказания налагат контролните органи на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
авторски материал, стр. 22
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2014 година
авторски материал, стр. 32
Европейската инициатива “Гаранция за младежта” - Нови предизвикателства, нови решения на Агенцията по заетостта
авторски материал, стр. 37
За “коледните добавки” към пенсиите
авторски материал, стр. 53
Писмо № 94-3964 от 01.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 54
Писмо № 94-4401 от 14.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 57
Писмо № 94-4213 от 01.11.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 58
Европейската класификация (ESCO) стандартизира терминологията на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
авторски материал, стр. 60