ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 12
Промените в Кодекса на труда относно отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал, стр. 5
Официални празници и почивни дни през 2014 г.
авторски материал, стр. 9
Подготовка на графика за платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 13
Законосъобразност на прекратяването на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 17
Шест стъпки за успешна кариера
авторски материал, стр. 25
Ред за командироване и размер на командировъчните пари в чужбина
авторски материал, стр. 28
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2014 г., във връзка със задължителното застраховане на работниците и служителите
авторски материал, стр. 41
Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
авторски материал, стр. 45
Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 53
Изплащане на еднократна допълнителна сума към пенсиите през декември 2013 година
авторски материал, стр. 63
Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск
административна практика, стр. 65