ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 11
Процесуални и регистърни проблеми в практиката на съдилищата по чл. 25 от Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Ограниченията в административното регулиране и контpол на стопанската дейност
авторски материал, стр. 20
Решение № 85 от 01.08. 2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 29
Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта
авторски материал, стр. 32
За понятията „владение“ и „контрол“ по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО
авторски материал, стр. 38
Решение № 186 от 30.10.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 50
Защита срещу неприсъствено решение
авторски материал, стр. 54
Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността - 2
авторски материал, стр. 67
Профилът на купувача - Инструмент при възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 78
Имитация на търговска марка на стоки и на цяло предприятие - Конкурентноправна защита
авторски материал, стр. 83