ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 11
Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Постановление за възлагане на недвижим имот може да се подпише от помощника на съдебния изпълнител
авторски материал, стр. 13
Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
авторски материал, стр. 16
Решение № 124 от 22.07.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 19
Практиката на ВАС и процедурите за предоставяне на разрешения по Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 25
Обжалване на отказ за изменение на кадастрална карта
авторски материал, стр. 33
Тежестта като право и като задължение
авторски материал, стр. 38
Решение № 41 от 22.03.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 51
Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър - 1
авторски материал, стр. 56
Давностният срок за образуване на административнонаказателнопроизводство по ЗУТ
авторски материал, стр. 64
Преводът като обект на авторско право
авторски материал, стр. 70
Производство по възстановяване на разноски, касаещи постановени решения по производства относно търговска марка и дизайн на Общността в OHIM
авторски материал, стр. 81
10 години дизайн на Общността
авторски материал, стр. 84