ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 11
Договор за управление на търговско дружество с ограничена отговорност, или трудов договор
авторски материал, стр. 5
Право на платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение
авторски материал, стр. 10
Отпуск се ползва след осем месеца стаж
авторски материал, стр. 16
Болничният не прекъсва и не удължава предизвестието
авторски материал, стр. 17
Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението бъде признато за незаконно и работникът или служителят не се яви, за да заеме отново предишната си работа
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 1/2013
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 2/2013
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 3/2013
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 4/2013
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 5/2013
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 6/2013
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 7/2013
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 8/2013
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 9/2013
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори относно сключването, изменението и прекратяването на срочния трудов договор - 10/2013
авторски материал, стр. 33
Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията
авторски материал, стр. 34
Как да подготвим проекти на длъжностите в предприятието
авторски материал, стр. 41
Заплащане при командироване в страната
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 4/2013
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 5/2013
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 6/2013
административна практика, стр. 59
Актуализираната стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020 г. - Основни цели и приоритети
авторски материал, стр. 61
Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
авторски материал, стр. 73
Условия за получаване на повече от една пенсия
административна практика, стр. 77
Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.
авторски материал, стр. 80
От 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар
авторски материал, стр. 82