ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 10
Работодателят няма задължение да признае периода на наборната военна служба за определяне на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас)
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-572 от 06.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94-2726 от 07.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94-2873 от 08.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 39-258 от 08.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 37-124 от 09.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26-580 от 09.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Доходите, разходите и потреблението на българските домакинства през второто тримесечие на 2013 г.
авторски материал, стр. 17
Какви принудителни административни мерки има възможност да прилага Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
авторски материал, стр. 21
Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 31
Промени в технологията за работа на дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 37
Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 43
Право на парични обезщетения за бременност и раждане при недостигащ осигурителен стаж
авторски материал, стр. 53
Инициатива на Европейската комисия за младежка заетост за периода 2014 - 2020 г.
авторски материал, стр. 65
Четвърти глобален доклад на Международната организация на труда относно детския труд
авторски материал, стр. 75
Кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и зачетен по българското законодателство
авторски материал, стр. 83