ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 09
Основни приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика
авторски материал, стр. 5
Документи за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време от работодателя
авторски материал, стр. 10
Писмо № 94-2443 от 27.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-2436 от 02.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-2607 от 12.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 26-568 от 22.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Ролята на системата за управление на дейността за безопасна и здравословна работна среда - Приоритет на фирмената политика на предприятията
авторски материал, стр. 21
Насърчаване на заетостта на “бели работни места”
авторски материал, стр. 39
Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
административна практика, стр. 49
Месечни помощи за деца - Само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка
авторски материал, стр. 60
Е-услуги на НОИ за осигурeни лица
административна практика, стр. 65
Писмо № 94-2985/16.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Писмо № 94-3249/30.08.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 74
Граждани на Европейския съюз: Вашите права, Вашето бъдеще
авторски материал, стр. 77