ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 09
Последици от непостъпване на работника или служителя на работа след сключване на трудов договор, както и при възникване на трудовото правоотношение от избор или конкурс
авторски материал, стр. 5
Не може да Ви местят на друга работа за наказание
авторски материал, стр. 10
Обезщетения при уволнение поради закриване на предприятието
авторски материал, стр. 11
Срочният договор се прекратява и през отпуск
авторски материал, стр. 19
Разпоредбата на чл. 335 КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 20
За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
авторски материал, стр. 24
Какви обезщетения дължи органът по назначаването при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител при съкращаване на длъжността
авторски материал, стр. 28
Лидерство и мениджмънт - Сходни черти и различия
авторски материал, стр. 31
Допустимо ли е изплащането на няколко основни възнаграждения по един трудов договор
авторски материал, стр. 40
Зачитане на трудов стаж и професионален опитна кметове и кметски наместници
авторски материал, стр. 46
Органи по безопасност и здраве, и длъжностни лица в предприятията
авторски материал, стр. 49
Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 6/2013
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 7/2013
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 8/2013
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 9/2013
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 10/2013
административна практика, стр. 81
Как да получа болничен за по-късно раждане
авторски материал, стр. 83
Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 86
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 2/2013
административна практика, стр. 89
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2013
административна практика, стр. 89
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2013
административна практика, стр. 90
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 4/2013
административна практика, стр. 90
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 5/2013
административна практика, стр. 91