ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 08
Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
авторски материал, стр. 5
Решение № 483 от 11.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 17
Приложение на установения от Конституцията принцип за неприкосновеност на частната собственост в контекста на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд
авторски материал, стр. 23
Регистри за ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 34
Регламент 650/2012 и проблемите на трансграничното наследяване в ЕС
авторски материал, стр. 42
Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
авторски материал, стр. 54
Решение № 492/12 от 22.01.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 57
Практически и правни проблеми при съставянето на протокол по реда на чл. 232, ал. 4 от Търговския закон
авторски материал, стр. 62
Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?
авторски материал, стр. 70
Съавторски права
авторски материал, стр. 81
Нов Регламент № 608/ 2013 за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
авторски материал, стр. 89