ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 08
Трудовата книжка - Основен удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Отстраняване на недостатъци на трудовия договор
авторски материал, стр. 12
Решение № 81 от 8.08.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 16
Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
авторски материал, стр. 19
Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение
авторски материал, стр. 28
Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси
авторски материал, стр. 31
Изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица
авторски материал, стр. 42
Какво проверява Инспекцията по труда в рамките на осъществявания от нея контрол на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 49
Промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 68
Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
авторски материал, стр. 76
Е-услуги на НОИ за осигурители и самоосигуряващи се лица
административна практика, стр. 80
Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност
авторски материал, стр. 85