ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 07
Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на Закона за защита на потребителите
авторски материал, стр. 5
Относно някои аспекти на договора за строителство
авторски материал, стр. 18
Действителни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?
авторски материал, стр. 27
Решение № 60 от 25.03.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 41
Действия на съдебния изпълнител след нестанала публична продан
авторски материал, стр. 44
Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 56
Изключения от приложното поле на директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в сферата на отбраната и сигурността
авторски материал, стр. 70
„Теория на вредата“ съгласно европейското конкурентно право
авторски материал, стр. 81