ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 07
За отказа от правосъдие
авторски материал, стр. 5
Решение № 328 от 9.01.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 11
Измененията в Закона за концесиите, свързани с концесионните договори
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър - Грешка в кадастралното описание на обекта на ипотеката
авторски материал, стр. 23
За наследствените права на заченатия
авторски материал, стр. 27
Относно правното действие на снабдяването с удостоверение за наследник
авторски материал, стр. 35
Решение № 154 от 18.06.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 37
Предварителен договор и продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 41
Преди покупка на имот проверявайте за „скрити“ данъци и битови сметки
авторски материал, стр. 49
История на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 52
Решения по чл. 5 от Директива 29/2001 за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
авторски материал, стр. 60
Може ли наказателният съд да помогне на гражданския при определяне на обезщетение за нарушаване на търговска марка
авторски материал, стр. 71
„Полуавтоматично“ давностно владение
авторски материал, стр. 88