ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 07
Командироват ли се служителите при участие в тиймбилдинг
авторски материал, стр. 5
Още веднъж за отлагането и погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 10
Сключване на трудов договор до завършване на определена работа
авторски материал, стр. 17
Трудов договор със срок за изпитване може да бъде прекратен без предизвестие само от страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване
авторски материал, стр. 19
Служебната книжка - Същност, съдържание и съхранение
авторски материал, стр. 22
Законови принципи и гаранции при определяне и заплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 28
Заместникът може да избере заплатата на отсъстващия
авторски материал, стр. 32
При запор се удържа от заплатата и без да има съгласие
авторски материал, стр. 33
Какво проверява Инспекцията по труда в рамките на осъществявания от нея контрол на трудовите правоотношения
авторски материал, стр. 36
България ще следва европейските препоръки за осигуряване на заетост на младите хора
авторски материал, стр. 48
Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
авторски материал, стр. 53
Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност – 1/2013
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност – 3/2013
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност – 2/2013
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност – 4/2013
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност – 5/2013
административна практика, стр. 68
Отново промени в областта на социалното подпомагане
авторски материал, стр. 70
Как можем да възстановим здравноосигурителните си права
административна практика, стр. 74