ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 06
Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
авторски материал, стр. 5
Решение № 104 от 17.04.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 7
Изземване на имот - общинска собственост, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост
авторски материал, стр. 12
Ред за защита на селскостопанското имущество
авторски материал, стр. 24
Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 1
авторски материал, стр. 30
Кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност - 2
авторски материал, стр. 31
При спорове и претенции наследството може да се запечата временно
авторски материал, стр. 39
Решение № 24 от 23.04.2013 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 42
Решение № 48 от 25.02.2013 г. на ВКС І г.о.
съдебна практика, стр. 49
Разликата в квадратурата на продавания недвижим имот
авторски материал, стр. 53
Статут на гаражните клетки след последните промени в Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 63
Авторски права и търговски марки върху „Ап стор приложенията“
авторски материал, стр. 73
Използването на регистрирана марка на ЕС като условие за нейното съществуване
авторски материал, стр. 79
Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут
авторски материал, стр. 88