ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 06
Положеният извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време и при задължение за работника и служителя да бъде на разположение на работодателя се заплаща на различни основания според Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 7
Прекратяване на трудовото право­отношение, когато работник или служител продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение
авторски материал, стр. 8
Писмо № 94-1465 от 17.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 17-1317 от 17.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-981 от 13.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 25-52 от 22.05.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-164 от 25.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 9413-80 от 26.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94-1634 от 30.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 9104-320 от 29.05.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Профил на новоизбраните посредници и арбитри към Националния институт за помирение и арбитраж
авторски материал, стр. 22
Производство на хляб и хлебни изделия - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 29
Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” търсещи работа лица
авторски материал, стр. 45
Кой и как може да участва в Националната програмата “Помощ за пенсиониране”?
административна практика, стр. 51
Включените в Националната програма “Помощ за пенсиониране” продължават участието си в нея, след увеличаването на възрастта за пенсиониране
административна практика, стр. 52
Когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код
административна практика, стр. 53
Кой има право на обезщетение за безработица?
административна практика, стр. 54
Благотворителна инициатива “Подкрепи една мечта” на президента на Република България
авторски материал, стр. 55
Проектът “Подкрепа за достоен живот” - Работещ и устойчив
авторски материал, стр. 60
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд през новия договорен период 2014-2020 г.
авторски материал, стр. 63
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2012 година
административна практика, стр. 88