ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2013"
Указание № 91-01-116 от 9.05.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 486
Указание № 91-01-116 от 9.05.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 486
Указание № 91-01-247 от 14.11.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 487
Указание № 91-01-247 от 14.11.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 487
Указание № 91-01-270 от 6.12.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 491
Указание № 91-01-270 от 6.12.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 491
Указание № 91-01-297 от 21.12.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 493
Указание № 91-01-297 от 21.12.2012 г. на НОИ
административна практика, стр. 493
Указание № 91-01-7 от 8.01.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 506
Указание № 91-01-7 от 8.01.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 506
Указание № 91-01-41 от 8.02.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 509
Указание № 91-01-41 от 8.02.2013 г. на НОИ
административна практика, стр. 509
Указание № 20-00-147 от 03.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 512
Указание № 20-00-147 от 03.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 512
Указание № 20-00-248 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 515
Указание № 20-00-248 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 515
Указание № 20-00-249 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 519
Указание № 20-00-249 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 519
Указание № 20-00-14 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 526
Указание № 20-00-14 от 28.12.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 526
Указание № 20-00-12 от 11.02.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 528
Указание № 20-00-12 от 11.02.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 528
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Нови моменти - 2013 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Нови моменти - 2013 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове - 2013 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за всички осигурени социални рискове - 2013 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2013 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест - 2013 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2013 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2013 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени в закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени в закона за здравното осигуряване, приложими през 2013 г. - 2013 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, к
авторски материал, стр. 582
Коментар по размерите, разпределението и сроковете за внасяне на осигурителни вноски през 2013 г. - Осигурени лица и осигурителен доход - Промени при подаването на данни от работодателите, осигурителите и осигурителните каси за осигурените при тях лица, к
авторски материал, стр. 582
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Право и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и помощите от държавното обществено осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
авторски материал, стр. 621
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Обезщетения за бременност и раждане - 2013 г.
авторски материал, стр. 621
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
авторски материал, стр. 646
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за отглеждане на дете - 2013 г.
авторски материал, стр. 646
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2013 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2013 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2013 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2013 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2013 г.
авторски материал, стр. 681
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
авторски материал, стр. 699
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Определяне размера на пенсиите - 2013 г.
авторски материал, стр. 699
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
авторски материал, стр. 711
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване и зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране - 2013 г.
авторски материал, стр. 711
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други промени, свързани с изплащането на пенсиите - 2013 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред - 2013 г.
авторски материал, стр. 713
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Установяване на осигурителен стаж по съдебен ред - 2013 г.
авторски материал, стр. 713
Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 727
Коментар по административното и съдебно обжалване на разпореждания и решения по краткосрочното и пенсионното осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 727
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност - 2013 г.
авторски материал, стр. 738
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прилагане на регламентите за координация на схемите за социална сигурност - 2013 г.
авторски материал, стр. 738
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейс
авторски материал, стр. 750
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейс
авторски материал, стр. 750
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спо
авторски материал, стр. 759
Коментар по прилагането на регламентите за координация на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряванепрез 2013 г. - Действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване и нови спо
авторски материал, стр. 759
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2013 г.
авторски материал, стр. 783
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2013 г.
авторски материал, стр. 783
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 785
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Нормативни изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 785
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 807
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2013 г.
авторски материал, стр. 807
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 2013 г.
авторски материал, стр. 818
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 2013 г.
авторски материал, стр. 818