ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 05
Тълкувателно решение № 13/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд по прилагането на чл. 32 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Решение № 136 от 12.04.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 13
Решение № 153 от 28.12.2012 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 16
Измененията в Закона за концесиите, свързани с провеждането на състезателните процедури за определяне на концесионер
авторски материал, стр. 19
Практическото приложение на чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 26
Някои въпроси относно прекратяването на съпружеската имуществена общност
авторски материал, стр. 35
Сестрите и братята не могат да претендират за запазена част от наследството
авторски материал, стр. 41
Решение № 90 от 18.04.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 43
Възможни правни проблеми при покупка на имот на публична продан
авторски материал, стр. 48
Изискванията за достъпна среда съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 59
Дали цифровите файлове и МР3 могат да бъдат препродавани на правно основание, без да бъде нарушено авторското право?
авторски материал, стр. 70
Решението на СЕС по дело С-307/2010 и новата практика на Патентното ведомство на Република България
авторски материал, стр. 83